802Marshadow

Marshadow 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu và chân hướng về cổ. Đóng ở cổ.
Cao: 21.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).