803Poipole

Poipole 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 11.4 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poipole 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poipole 03

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ dưới lên và dán tai trước khi đóng đầu bằng mảnh 14. Đối với phần thân, làm từ trên xuống, dán tay và chân. Làm phần đuôi từ thân và đóng phần đuôi và mô hình với mảnh 30, và cắm vào phần đuôi nhọn (mảnh 31).
Cao: 14.0 cm Rộng: 8.4 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Poipole 04

Hướng dẫn: Bắt đầu từ  đỉnh đầu. Làm các miếng tai và dán vào đầu. Hãy cẩn thận đóng đầu vì không có nhiều khoảng trống. Tiếp tục, làm cơ thể và làm một vài mảnh trước khi dán đầu vào nó. Cổ nhỏ, vì vậy gia cố nó. Làm cánh tay, sau đó làm xuống, đóng lại ở đuôi.
Cao: 19.5 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).