804Naganadel

Naganadel 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm đuôi từ chóp đuôi hướng về thân và dán vào cơ thể.
Cao: 40.0 cm Rộng: 33.7 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 9+1 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).