805Stakataka

Stakataka 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 27.0 cm Rộng: 22.5 cm Sâu: 20.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).