806Blacephalon

Blacephalon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 8.0 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Blacephalon 02

Hướng dẫn: Làm từ phần đầu từ trên xuống, đóng ở đáy. Sau đó, làm thân từ chân lên, đóng ở cổ. Dán đầu vào thân để hoàn thành.
Cao: 27.0 cm Rộng: 26.7 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).