807Zeraora

Zeraora 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zeraora 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.9 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: SrHenderson
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Zeraora 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 33.9 cm Sâu: 42.2 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).