808Meltan

Meltan 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trước ra sau, đóng ở chi tiết không có khớp nối phía sau. Làm phần thân từ dưới lên, đóng ở cổ. Cần dùng đoàn chỉ hoặc thép chỉ để giữ mắt lơ lững như hình.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meltan 02

Hướng dẫn: Làm phần đầu đóng ở viến xung quanh đầu. Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối tại đáy. Cần đoạn chỉ hoặc thép chỉ để giữ mắt lơ lững như hình.
Cao: 20.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).