810Grookey

Grookey 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grookey 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.8 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 13.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Grookey 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống. Đảm bảo dán tai, mũi và lá trên đầu trước khi đóng đầu. Sau khi làm xong phần đầu, hãy làm thân bắt đầu từ đuôi, bàn chân sau và đóng nó ở cổ bằng mảnh 52. Để mô hình đứng vững, hãy đặt vật nặng vào bên trong bàn chân sau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).