813Scorbunny

Scorbunny 01

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 7.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Scorbunny 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.2 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).