818Inteleon

Inteleon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).