822Corvisquire

Corvisquire 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau, đóng ở chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 33.8 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 4-6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).