823Corviknight

Corviknight 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán cánh và chân khi đến lượt. Đối với cánh, sử dụng vết lõm nhỏ, từ mảnh 23 và 24 để định hướng vị trí dán cánh. Đọc thêm hướng dẫn ở trang cuối.
Cao: 19.1 cm Rộng: 45.2 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 10-11 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Corviknight 02

Hướng dẫn: Làm từ mỏ xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 23.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Corviknight 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 85.9 cm Sâu: 32.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).