825Dottler

Dottler 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ vỏ. Dán vỏ vào trán trước khi tiếp tục làm phần còn lại. Đóng ở dưới cùng. Sau đó, làm bàn chân và tay rồi dán vào thân. Dán bốn chân cùng lúc trên mặt phẳn để thăng bằng.
Cao: 12.3 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dottler 02

Hướng dẫn: Làm phần vỏ và phần thân riêng biệt.
Cao: 11.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).