826Orbeetle

Orbeetle 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Cần phải làm đế để giữ nó đứng.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Orbeetle 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu, đến mai, đóng ở đáy.
Cao: 20.0 cm Rộng: 34.9 cm Sâu: 36.9 cm
Số trang: 16 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).