829Gossifleur

Gossifleur 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở cuốn. Nếu bạn làm đế, cần đặt vật nặng vào đáy đế để cân bằng tốt hơn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).