830Eldegoss

Eldegoss 01

Hướng dẫn: Làm từ phần chân phía trước dọc lên thần , đầu ngược về phần cầu trắng. Đóng ở chi tiết tròn tại đỉnh cầu.
Cao: 20.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).