835Yamper

Yamper 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 12.6 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)