839Coalossal

Gigantamax Coalossal 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 50.0 cm Rộng: 44.8 cm Sâu: 28.3 cm
Số trang: 31 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).