841Flapple

Flapple 01

Hướng dẫn: Làm phần rồng từ trên xuống, đóng ở đuôi. Làm phần vỏ táo từ trên xuống, đóng ở đáy phía sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).