842Appletun

Appletun 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Gigantamax Appletun 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống, không cần đóng. Làm phần thân táo từ trên xuống, đóng ở đáy. Làm phần đuôi về thân, không cần đóng. Dán tất cả lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 12.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).