847Barraskewda

Barraskewda 01

Hướng dẫn: Làm từ miệng ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 42.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).