848Toxel

Toxel 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu. Dán các cánh tay vào theo số thứ tự tương ứng, và sau đó dán hai chân vào tã sau khi quấn tã xong. Chân là những phần riêng biệt, vì vậy bạn nên xếp chúng với cánh tay để giữ thăng bằng cho cơ thể khi gắn vào. Đóng ở cuối đuôi.
Cao: 15.9 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Toxel 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.7 cm Sâu: 15.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).