849Toxtricity

Toxtricity 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi. Các gai được làm riêng và dán vào sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Toxtricity 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 28.4 cm Sâu: 35.2 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).