855Polteageist

Polteageist 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 25.0 cm Rộng: 22.1 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Polteageist 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, không cần đóng.
Cao: 13.6 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 10.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).