864Cursola

Cursola 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, dưới lên. Đóng ở trụ ẩn giữa thân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Javerini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).