865Sirfetch’d

Sirfetch’d 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 32.0 cm Rộng: 23.6 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).