866Mr. Rime

Mr. Rime 01

Hướng dẫn: Làm thân trên từ đầu xuống, đóng ở bụng. Làm phần thân dưới từ chân lên đóng ở bụng. Dán hai phần đó lại với nhau để hoàn thành.
Cao: 23.0 cm Rộng: 22.7 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).