869Alcremie

Alcremie 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 17.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 15.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Ultimate
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Alcremie 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy. Hai trang cuối là họa tiết tùy chọn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 19.1 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 9+2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Alcremie Gigantamax 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 25.0 cm
Số trang: 22 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).