870Falinks

Falinks 01

Hướng dẫn: Làm lần lượt từng thành viên từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 7.8 cm Sâu: 45.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).