872Snom

Snom 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snom 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Đóng ở mảnh 30.
Cao: 9.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).