874Stonjourner

Stonjourner 01

Hướng dẫn: Làm từng khối từ trên xuống, đóng ở đáy của mỗi khối.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.1 cm Sâu: 4.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).