875Eiscue

Eiscue 01

Hướng dẫn: Lựa chọn và chỉ in khuôn mặt bạn cần. Đối với phần thân, hãy làm từ dưới lên. Dán đôi cánh khi làm đến mảnh 24.
Cao: 23.1 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 3-4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Eiscue 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 13.7 cm
Số trang: 3-5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).