880Dracozolt

Dracozolt 01

Hướng dẫn: Làm phần thân chim từ mỏ về sau, đóng ở bụng. Làm phần thân khủng long từ trước về sau, đóng ở chóp đuôi. Dán hai phần thân vào với nhau để hoàn thành.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 37.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).