882Dracovish

Dracovish 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu cá từ mỏ về sau, đóng ở sau gáy. Làm phần thân khủng long từ dưới lên, đóng ở cổ; hoặc ngược lại. Sau đó, làm chân từ bàn chân lên đùi. Cuối cùng, dán tất cả bộ phận lại với nhau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).