884Duraludon

Duraludon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.3 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gigantamax Duraludon 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 50.0 cm Rộng: 36.3 cm Sâu: 33.8 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).