885Dreepy

Dreepy 01

Hướng dẫn: Chi in trang cuối. Làm từ đầu ra sau, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 5.1 cm Rộng: 7.4 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).