886Drakloak

Dreepy 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 17.9 cm Rộng: 24.6 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).