888Zacian

Zacian Crowned Sword 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 32.7 cm Sâu: 38.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).