890Eternatus

Eternatus 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 36.4 cm Sâu: 65.5 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Eternamax Eternatus 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 50.0 cm Rộng: 53.2 cm Sâu: 84.5 cm
Số trang: 30 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).