893Zarude

Zarude 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống tay, thân, đuôi, đùi, không cần đóng. Sau đó, làm hai bàn chân và dán vào đùi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 31.7 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).