894Regieleki

Regieleki 01

Hướng dẫn: Làm trên xuống.
Cao: 16.0 cm Rộng: 43.9 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).