895Regidrago

Regidrago 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng biệt.
Cao: 20.0 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).