898Calyrex

Calyrex Ice Rider 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 40.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 36.4 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Calyrex Shadow Rider 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 35.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 38.4 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).