899Wyrdeer

Wyrdeer 01

Hướng dẫn: Làm từ gạc xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 28.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Chưa cập nhật

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).