Blue

Blue 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 35.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).