Cynthia

Cynthia 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 40.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).