Pokemon Egg

Pokemon Egg 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 10.0 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).