Giovanni

Giovanni 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 35.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).