Gladion

Gladion 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 36.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gladion 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 55.4 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: EHDLL
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).