Green

Green 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Phần trên và phần dưới riêng biệt, đóng bằng cách dán chúng lại với nhau ở thắt lưng.
Cao: 18.9 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 5.6 cm
Số trang: 5+1 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon & Vert092
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Green 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 35.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 10+2 Độ khó: 5 Tác giả: Darkcrash
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).